13.10.2017 /etc/myname hostname
14.10.2017 /etc/netstart skript pre spustenie siete
13.10.2017 /usr/share/zoneinfo nastavenie časového pásma
14.06.2017 7z komprimačný program
04.07.2017 acpi zobrazí ACPI informácie
13.07.2017 Adobe Flash Player inštalácia
05.07.2017 alias príkaz pre tvorbu prezývok
03.07.2017 apg generátor hesiel
05.07.2017 apt správca balíkov
08.07.2017 arch architektúra systému
13.07.2017 awk jazyk pre spracovanie textu
22.07.2017 badblocks kontrola disku na prítomnosť nefunkčných blokov
24.07.2017 base64 kódovanie / dekódovanie dát
08.07.2017 basename odstráni predponu a príponu z reťazca
08.07.2017 bzip2 komprimačný program
09.07.2017 cat zlúči súbory a vypíše ich na štandartný výstup
14.06.2017 ccrypt nástroj pre šifrovanie a dešifrovanie súborov
14.06.2017 chattr nástroj pre zmenu atribútov súborov
14.06.2017 chgrp zmena skupiny
14.06.2017 chmod zmena prístupových práv súboru
14.06.2017 chown zmena vlastníka súboru a skupiny
14.06.2017 cksum kontrolný súčet a počet bajtov súboru
09.07.2017 comm porovná dva usporiadané súbory riadok po riadku
15.06.2017 count počet prvkov v poli
14.06.2017 cp kopírovanie súborov
13.07.2017 cut vypíše časť textu riadku súboru
14.06.2017 dd prevod a kopírovanie súborov
14.06.2017 df zobrazenie voľného miesta na disku
22.07.2017 dmidecode dekodér tabuľky SMBIOS/DMI
25.06.2017 dnsmasq DHCP server
04.07.2017 dos2unix zmena z formátu konca riadku DOS do formátu konca riadku UNIX
14.06.2017 dpkg systém správy balíkov
12.07.2017 du zobrazí využitie disku každého súboru a adresára
25.06.2017 echo zobraz text
03.07.2017 enca určí a zmení kódovanie textového súboru
25.06.2017 exiftool čítanie a zápis metadát súboru
02.07.2017 explode rozdelí reťazec
30.06.2017 ffmpeg video converter
25.06.2017 file určenie typu obsahu súboru
13.06.2017 firefox_decrypt.py výpis uložených hesiel Firefox / Thunderbird
24.07.2017 for cyklus
04.07.2017 for cyklus
25.06.2017 ftp_upload.sh FTP uploader
14.06.2017 gammu nástroj pre ovládanie mobilného telefónu alebo modemu
28.07.2017 getchar prečíta jeden znak zo štandartného vstupu
10.06.2017 gethostbyname vypíše IP adresu na základe mena
28.06.2017 grep výpis riadkov zodpovedajúcich vzoru
25.06.2017 gzip komprimačný program
25.06.2017 head výstup časti súboru
14.10.2017 httpd webový server
04.07.2017 iconv zmena kódovania textového súboru
25.06.2017 id informácie o užívateľovi a skupine
05.07.2017 if podmienka
25.06.2017 if podmienka
25.06.2017 jhead manipulácia s EXIF informáciami
28.04.2017 Kompilácia
25.06.2017 last údaje o naposledy prihlásených užívateľoch
08.07.2017 lbzip2 komprimačný program
25.06.2017 lftp ftp klient
25.06.2017 ln vytvor odkaz medzi súbormi
25.06.2017 ls vypíše obsah adresára
25.06.2017 lsattr vypíš atribúty súboru
25.06.2017 mail odoslanie e-mailu
06.07.2017 MariaDB #1 Inštalácia
08.07.2017 MariaDB #2 Prihlásenie
08.07.2017 MariaDB #3 Databáza
08.07.2017 MariaDB #4 Tabuľka
08.07.2017 MariaDB #5 Stĺpec tabuľky
08.07.2017 MariaDB #6 Vkladanie dát do tabuľky
08.07.2017 MariaDB #7 Výpis dát z tabuľky
25.06.2017 mat nástroj pre odstránenie metadát
25.06.2017 md5sum výpočet a kontrola MD5 šifry
25.06.2017 mkdir vytvor adresár
24.07.2017 mpg123 mp3 prehrávač
25.06.2017 mv presuň, premenuj súbory
09.07.2017 OpenBSD
25.06.2017 pacman systém správy balíkov
05.07.2017 paste spojí súbory
13.10.2017 pkg_delete odstráni software
10.06.2017 Počet riadkov v textovom súbore
28.07.2017 printf výstup na obrazovku
08.07.2017 pwd vypíše aktuálny adresár
13.10.2017 rcctl konfigurácia a kontrola démonov a služieb
25.06.2017 Rozlíšenie obrazovky
25.06.2017 runlevel SysV runlevel
28.07.2017 scanf vstup dát
25.06.2017 scp bezpečné kopírovanie
03.07.2017 sed stream editor pre filtráciu a transformáciu textu
25.06.2017 setxkbmap nastav rozloženie klávesnice
25.06.2017 sha1sum výpočet a kontrola SHA1 šifry
25.06.2017 shutdown zastav, vypni alebo reštartuj systém
02.07.2017 sleep čaká zadaný čas
04.07.2017 sort zoradí riadky textového súboru
25.06.2017 ssh ssh klient
02.07.2017 strtolower prevedie reťazec na malé písmená
02.07.2017 strtoupper prevedie reťazec na veľké písmená
25.06.2017 switch vetvenie
25.06.2017 tar páskový archivovač
05.07.2017 test kontrola typu súboru a porovnávanie hodnôt
25.06.2017 touch zmena času prístupu, modifikácie a vlastností súboru
25.06.2017 tr zmeň alebo vymaž znaky
02.07.2017 ucfirst prevedie prvé písmeno na veľké
02.07.2017 ucwords prevedie prvé písmeno každého slova na veľké
25.06.2017 umask nastavenie masky práv novo vytvorených súborov
25.06.2017 unalias zruš prezývku
04.07.2017 uniq odstráni duplicitné riadky zo zoradeného súboru
05.07.2017 until cyklus
03.07.2017 unzip dekomprimácia súborov
25.06.2017 uptime doba behu systému
25.06.2017 useradd vytvor užívateľa
05.07.2017 VirtualBox virtualizačný nástroj
25.06.2017 vlc multimediálny prehrávač
28.06.2017 wc výpis počtu riadkov, slov, znakov
25.06.2017 wget nástroj pre neinteraktívne sťahovanie súborov
05.07.2017 while cyklus
25.06.2017 while cyklus
28.07.2017 while cyklus
05.06.2017 WinUSB vytvorenie bootovateľného média